ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ આવતીકાલે થશે જાહેર

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉ.ઉ.બુ.પ્રવાહ અને સંસ્કૃત મધ્યમાનું…

અન્ય પછાત વર્ગ OBC ઉમેદવારો સામાન્ય શ્રેણીની બેઠકોના હકદાર : સુપ્રીમ કોર્ટ

સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરૂવારે જણાવ્યું હતું કે, અન્ય પછાત વર્ગ (OBC) શ્રેણીના એવા ઉમેદવારોને સામાન્ય શ્રેણીમાં સમાયોજિત…

ગુજરાત: RTEના પ્રથમ રાઉન્ડમાં 71,396 બેઠકોમાંથી 64,463 બાળકોને પ્રવેશ મળ્યો, 6933 બેઠકો ખાલી

પ્રતિકાત્મક તસવીર વાલીઓએ 5મી સુધીમાં સ્કૂલે રૂબરૂ જઈને બાળકનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવી લેવાનો રહેશે રાજ્યમાં ગરીબ…